Làm thế nào để thay đổi thiết lập của kết nối được mã hóa

12 Tháng Mười, 2023

ID 157530

Các kết nối được mã hóa được thiết lập trên các giao thức SSL và TLS. Theo mặc định, Kaspersky Small Office Security quét những kết nối như vậy theo yêu cầu của các thành phần bảo vệ, chẳng hạn như Chống virus cho thư điện tử, Chống thư rác, An toàn giao dịch tài chính, Kiểm tra liên kết, Trình duyệt riêng tư, Duyệt mạng an toàn và Chống thư rác.

Để thay đổi thiết lập của kết nối được mã hóa:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Vào mục Thiết lập bảo mật.
 4. Trong mục Thiết lập nâng cao chặn, nhấn vào nút Thiết lập mạng.
 5. Trong cửa sổ Thiết lập mạng, vào mục Quét kết nối được mã hóa.
 6. Chọn thực hiện một hành động khi sử dụng kết nối được mã hóa để kết nối với các website:
  • Không quét các kết nối được mã hóa. Kaspersky Small Office Security sẽ không quét các kết nối mã hóa.
  • Quét các kết nối mã hóa khi được yêu cầu bởi các thành phần bảo vệ. Kaspersky Small Office Security chỉ quét các kết nối được mã hóa theo yêu cầu của công cụ Kiểm tra liên kết. Hành động này được chọn mặc định.
  • Luôn luôn quét các kết nối mã hóa. Kaspersky Small Office Security sẽ luôn quét các kết nối mã hóa.

  Nhấn vào liên kết Hiện chứng chỉ sẽ mở ra một cửa sổ chứa danh sách các chứng chỉ tin tưởng được các website phổ biến sử dụng. Chứng chỉ được thêm vào danh sách này nếu bạn nhấn vào Thêm vào chứng chỉ tin tưởng và tiếp tục trong cảnh báo của Kaspersky Small Office Security khi truy cập một website. Sau khi bạn thêm chứng chỉ vào danh sách, website đó sẽ được coi là được tin tưởng. Bạn có thể thêm hoặc xóa chứng chỉ trong cửa sổ Chứng chỉ gốc được tin tưởng bằng cách sử dụng nút Thêm và Xóa.

  Nếu bạn có nhiều tài khoản người dùng trên máy tính của mình và một trong những người dùng chấp nhận chứng chỉ mới thì chứng chỉ này cũng được thêm vào danh sách chứng chỉ tin tưởng cho tất cả những người dùng khác.

 7. Chọn thực hiện một hành động nếu xảy ra lỗi khi quét các kết nối được mã hóa:
  • Bỏ qua. Nếu hành động này được chọn thì Kaspersky Small Office Security sẽ chấm dứt kết nối với website xảy ra lỗi quét.
  • Hỏi. Nếu xảy ra lỗi khi quét kết nối được mã hóa với một website, Kaspersky Small Office Security sẽ hiển thị một thông báo, trong đó có các hành động để bạn lựa chọn:
   • Bỏ qua. Kaspersky Small Office Security sẽ chấm dứt kết nối với website đã xảy ra lỗi quét.
   • Thêm tên miền vào mục loại trừ. Kaspersky Small Office Security sẽ thêm các địa chỉ website vào danh sách các địa chỉ được tin tưởng. Kaspersky Small Office Security sẽ không quét các kết nối được mã hóa trên những website nằm trong danh sách các địa chỉ được tin tưởng. Bạn có thể xem các website đó bằng cách nhấn vào liên kết Địa chỉ được tin tưởng.

   Tùy chọn này được chọn mặc định.

  • Thêm tên miền vào mục loại trừ. Kaspersky Small Office Security sẽ thêm website đó vào danh sách các địa chỉ được tin tưởng. Kaspersky Small Office Security sẽ không quét các kết nối được mã hóa trên những website nằm trong danh sách các địa chỉ được tin tưởng. Các website này được hiển thị trong cửa sổ Địa chỉ được tin tưởng mà bạn có thể mở bằng cách nhấn vào liên kết Địa chỉ được tin tưởng.
 8. Nhấn vào liên kết Địa chỉ được tin tưởng để mở cửa sổ Địa chỉ được tin tưởng và thực hiện các hành động sau:
  1. Nhấn vào nút Thêm để thêm website vào danh sách loại trừ đối với thao tác quét các kết nối được mã hóa.
  2. Nhập tên miền của website trong trường Tên miền.
  3. Nhấn vào Thêm.

   Kaspersky Small Office Security sẽ không quét các kết nối được mã hóa với website này. Xin lưu ý rằng việc thêm một website vào danh sách địa chỉ được tin tưởng có thể hạn chế chức năng quét website bằng các thành phần bảo vệ, chẳng hạn như An toàn giao dịch tài chính, Kiểm tra liên kết, Trình duyệt riêng tư, Chống virus cho web và Chặn quảng cáo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.