Về việc sử dụng ứng dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam hoặc bởi công dân California

12 Tháng Mười, 2023

ID 160950

Các phiên bản của ứng dụng được Kaspersky và các đối tác của chúng tôi phân phối tại Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Việt Nam (cũng như các phiên bản dành cho công dân California sử dụng) đáp ứng các yêu cầu của quy định quản lý việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân đã được thiết lập tại các khu vực này.

Để cài đặt ứng dụng này, bạn phải chấp nhận Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư.

Ngoài ra, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ nhắc bạn chấp nhận các điều khoản sau liên quan đến cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

  • Tuyên bố Kaspersky Security Network. Tuyên bố này cho phép chuyên gia của Kaspersky nhanh chóng nhận được thông tin về mối đe dọa được phát hiện trên máy tính của bạn, về ứng dụng đang chạy và những ứng dụng có chữ ký được tải xuống cũng như thông tin về hệ điều hành để cải thiện mức độ bảo vệ cho bạn.
  • Tuyên bố về xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị. Tuyên bố này cho phép chúng tôi tạo ra nhiều ưu đãi có giá trị hơn cho bạn.
  • Tuyên bố về xử lý dữ liệu khi sử dụng Chống thư rác. Tuyên bố này cho phép các chuyên gia Kaspersky nhận dữ liệu để cải thiện thành phần Chống thư rác.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối Tuyên bố Kaspersky Security Network và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào từ cửa sổ Thiết lập → Thiết lập bảo mật → Kaspersky Security Network.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.