Giới thiệu về bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

12 Tháng Mười, 2023

ID 185854

Antimalware Scan Interface (AMSI) cho phép một ứng dụng của bên thứ ba hỗ trợ AMSI gửi các đối tượng (ví dụ như các tập lệnh PowerShell) đến Kaspersky Small Office Security để quét bổ sung và để nhận các kết quả quét dành cho các đối tượng này. Ví dụ: các ứng dụng Microsoft Office có thể là các ứng dụng bên thứ ba đó. Để biết thêm thông tin về giao diện AMSI, hãy tham khảo Tài liệu của Microsoft.

Antimalware Scan Interface chỉ cho phép phát hiện một mối đe dọa và thông báo cho một ứng dụng của bên thứ ba về mối đe dọa được phát hiện. Sau khi nhận được thông báo về mối đe dọa, ứng dụng của bên thứ ba sẽ ngăn các hành động độc hại (ví dụ như tắt máy).

Kaspersky Small Office Security có thể từ chối một yêu cầu từ một ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ các ứng dụng này vượt quá số lượng yêu cầu tối đa được cho phép trong một khoảng thời gian. Trong trường hợp này, Kaspersky Small Office Security sẽ hiển thị một thông báo về yêu cầu bị từ chối. Nếu bạn nhận được một thông báo như vậy, bạn không cần phải thực hiện hành động nào.

Bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface khả dụng trên hệ điều hành Windows 10 Home/Pro/Education/Enterprise và Windows 11 Home/Pro/Enterprise.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.