Cách bật bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface

12 Tháng Mười, 2023

ID 186113

Để bật bảo vệ bằng Antimalware Scan Interface:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Đến mục Thiết lập bảo mậtBảo vệ AMSI.
  4. Trong mục Trình quét tập lệnh, hãy chọn hộp kiểm Quét các tập lệnh bằng Antimalware Scan Interface (AMSI).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.