Tối ưu hóa mức tải trên hệ điều hành

12 Tháng Mười, 2023

ID 199601

Khi bạn chạy tác vụ quét máy tính bằng Kaspersky Small Office Security, tác vụ đó có thể tiêu tốn tài nguyên hệ thống đáng kể. Để tối ưu hóa mức tải trên hệ thống, bạn có thể cấu hình Kaspersky Small Office Security để chạy các tác vụ quét (đối với bộ nhớ hệ thống, phân vùng hệ thống và các đối tượng khởi động) và cập nhật cơ sở dữ liệu khi máy tính bị khóa hoặc trình bảo vệ màn hình được kích hoạt. Thiết lập bổ sung này cho phép bạn tăng cường bảo mật cho máy tính của mình mà không làm giảm hiệu suất khi bạn đang sử dụng máy.

Nếu máy tính đang chạy bằng pin, Kaspersky Small Office Security sẽ không thực thi các tác vụ khi máy tính ở chế độ rảnh để kéo dài thời lượng pin.

Để tối ưu hóa mức tải trên hệ điều hành:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Đến mục Thiết lập hiệu năngTối ưu hiệu năng PC.
  4. Hãy chọn hộp kiểm Tạm hoãn các tác vụ quét máy tính khi CPU và hệ thống ổ đĩa đang chịu tải cao.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.