Cách chạy Quét tập tin hoặc thư mục thông qua menu ngữ cảnh

12 Tháng Mười, 2023

ID 199673

Để chạy Quét tập tin hoặc thư mục thông qua menu ngữ cảnh:

  1. Nhấn chuột phải vào tập tin hoặc thư mục cần được quét.
  2. Trong menu ngữ cảnh mở ra, hãy chọn Quét virus.

Ứng dụng sẽ tiến hành quét tập tin hoặc thư mục đã chọn.

Trong Microsoft Windows 11, bạn phải mở rộng menu ngữ cảnh của đối tượng để thấy các lệnh của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.