Cách cấu hình giao diện ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 201574

Mục này chứa thông tin về cách cấu hình giao diện của ứng dụng.

Trong phần này

Làm thế nào để cấu hình thông báo ứng dụng

Cách thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng

Cách cấu hình biểu tượng ứng dụng

Làm thế nào để đặt mật khẩu bảo vệ cho các chức năng quản lý của ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.