Cách thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 201577

Khả năng thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng không khả dụng ở một số khu vực.

Để thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Chọn mục Thiết lập giao diện.
  4. Trong mục Chủ đề thiết kế, hãy chọn hộp kiểm Sử dụng một chủ đề thiết kế tùy chỉnh nếu bạn muốn sử dụng một chủ đề thiết kế tùy chỉnh. Nhấn vào Lựa chọn và nhập đường dẫn đến tập tin nén ZIP hoặc thư mục chứa các tập tin có chủ đề thiết kế tùy chỉnh.

Chủ đề thiết kế được áp dụng sau khi khởi động lại ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.