Hiệu năng

12 Tháng Mười, 2023

ID 203269

Không chỉ bạn có thiết bị chạy chậm hoặc bị treo đâu. Đôi khi các ứng dụng không chịu mở hoặc trình duyệt không phản hồi vào đúng lúc quan trọng. Có nhiều lý do xảy ra sự cố đó. Đảm bảo sự hoạt động ổn định cho thiết bị của bạn trong nhiều năm tới.

Trong phần này

Trình cập nhật ứng dụng

Sao lưu và khôi phục

Hoạt động hiện tại

Chế độ Không làm phiền

Cách duy trì tài nguyên hệ điều hành

Tối ưu hóa mức tải trên hệ điều hành

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.