Gia hạn giấy phép bằng một mã kích hoạt dự trữ

12 Tháng Mười, 2023

ID 214985

Nếu bạn có một mã kích hoạt mới, bạn có thể thêm mã đó vào ứng dụng để dùng làm mã dự trữ. Khi giấy phép hiện hành sắp hết hạn, ứng dụng được kích hoạt tự động bằng mã kích hoạt dự trữ. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo khả năng bảo vệ thiết bị của mình không bị gián đoạn.

Có những trường hợp khi bạn không thể thêm mã kích hoạt dự trữ.

Để thêm một mã kích hoạt dự trữ:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Hồ sơ.
  3. Trong mục thông tin giấy phép, hãy nhấn vào ba dấu chấm và chọn Nhập mã kích hoạt.
  4. Trong trường nhập liệu, nhập mã kích hoạt và nhấn nút Lưu mã kích hoạt.

Mã kích hoạt dự trữ sẽ được hiển thị trong cửa sổ Chi tiết về giấy phép.

Nếu nhập mã kích hoạt dự trữ được cấp cho nhiều thiết bị, bạn phải làm theo các bước để áp dụng mã mới trên tất cả các thiết bị mà bạn muốn gia hạn giấy phép một cách tự động.

Cố thử kích hoạt và xác minh hoàn toàn mã dự trữ khi giấy phép hiện tại hết hạn hoặc nếu khóa giấy phép bị xóa khỏi thiết bị. Ứng dụng sẽ xác minh ngày hết hạn của mã kích hoạt dự trữ, số lượng thiết bị tối đa mà giấy phép có thể được sử dụng, cũng như khả năng tương thích của giấy phép với phiên bản ứng dụng được cài đặt. Trong quá trình kích hoạt mã kích hoạt dự trữ, có thể phải có kết nối với tài khoản Bảng điều khiển quản lý Kaspersky Small Office Security.

Nếu mã kích hoạt dự trữ mà bạn đang thêm đã được dùng trên thiết bị này hoặc trên thiết bị khác, thì ngày kích hoạt để gia hạn giấy phép bằng mã mới chính là ngày đầu tiên ứng dụng được kích hoạt bằng mã này. Để gia hạn giấy phép, hãy thêm mã kích hoạt dự trữ có ngày hết hạn sau ngày hết hạn của giấy phép ứng dụng đang sử dụng.

Nếu ứng dụng không tự động kích hoạt bằng mã kích hoạt dự trữ, bạn có thể kích hoạt ứng dụng theo cách thủ công bằng cách nhấn vào nút Thử lại. Nếu khóa giấy phép hiện tại bị chặn, bạn có thể kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt dự trữ bằng cách nhấn vào Kích hoạt ngay.

Có thể cần đến 24 giờ sau khi mua trước khi trạng thái giấy phép chính xác được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.