Cách khắc phục sự cố bảo mật trên PC của bạn

12 Tháng Mười, 2023

ID 221186

Để khắc phục sự cố bảo mật trên PC của bạn:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào liên kết Chi tiết ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng để chuyển đến cửa sổ Trung tâm thông báo.
 3. Vào mục Trạng thái. Mục này hiển thị các vấn đề bảo mật trên PC của bạn.
  • Chọn một vấn đề trong danh sách và nhấn vào một nút hành động, ví dụ Sửa chữa.
  • Chọn Bỏ qua trong danh sách thả xuống nếu bạn không muốn khắc phục vấn đề này ngay bây giờ. Bạn có thể xem danh sách các thông báo bị bỏ qua sau bằng cách nhấn vào nút Hiển thị N thông báo bị bỏ qua.
 4. Vào mục Khuyến khích. Mục này hiển thị các đề xuất không bắt buộc nhưng sẽ giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng ứng dụng và bảo vệ tốt hơn PC của bạn.
  1. Chọn một đề xuất trong danh sách.
  2. Nhấn vào nút bên cạnh một hành động được đề xuất; ví dụ như nhấn vào nút Bật cạnh đề xuất Bạn muốn loại bỏ các bảng quảng cáo phiền hà nổi lên?.
 5. Vào mục Tin tức. Trong mục này, bạn sẽ thấy tin tức về an ninh mạng. Sử dụng các nút điều hướng để đọc mục tin tức tiếp theo hoặc quay lại tin tức trước đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.