Giám sát mạng

12 Tháng Mười, 2023

ID 222843

Giám sát mạng cho phép bạn xem dữ liệu về hoạt động mạng của PC theo thời gian thực, chặn hoạt động mạng hoặc tạo các quy tắc mạng và gói tin cho các ứng dụng được cài đặt trên PC của bạn.

Để đến thiết lập Giám sát mạng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Bảo mật.
  3. Trong mục Giám sát mạng chặn, nhấn vào nút Xem.

Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Giám sát mạng.

Mục Hoạt động mạng sẽ hiển thị tất cả các kết nối mạng đang hoạt động. Nó sẽ hiển thị cả kết nối đến và đi. Bạn có thể dùng liên kết Chặn tất cả hoạt động mạng để chặn tất cả các kết nối mạng.

Mục Mở cổng liệt kê tất cả các cổng mạng đang mở. Bạn cũng có thể sử dụng mục này để tạo các quy tắc mạng và gói tin cho các ứng dụng.

Mục Lưu lượng mạng hiển thị lưu lượng mạng đến và đi giữa PC của bạn và các máy tính khác trong mạng.

Mục Máy tính bị chặn chứa danh sách địa chỉ IP cho các máy tính từ xa mà công cụ Ngăn chặn tấn công mạng đã phát hiện ra các nỗ lực tấn công mạng và đã chặn hoạt động mạng của chúng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.