Cách loại trừ một loại tập tin, thư mục hoặc mối đe dọa khỏi tác vụ quét

12 Tháng Mười, 2023

ID 227390

Để loại trừ một loại tập tin, thư mục hoặc mối đe dọa khỏi tác vụ quét:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Đến mục Thiết lập bảo mậtLoại trừ và hành động khi phát hiện đối tượng.
 4. Nhấn vào liên kết Quản lý loại trừ để mở cửa sổ Loại trừ.
 5. Nhấn vào nút Thêm.
 6. Thêm một loại trừ theo một trong những cách sau:
  • Nhấn vào Duyệt và chọn thư mục hoặc tập tin mà bạn muốn loại trừ khỏi tác vụ quét. Nhấn vào nút Lựa chọn.
  • Trong trường Tập tin hoặc thư mục, nhập tên đầy đủ hoặc tên đại diện của tập tin hoặc thư mục.
  • Trong trường Đối tượng, nhập tên đầy đủ hoặc tên đại diện của loại mối đe dọa theo phân loại của Kaspersky về đối tượng được phát hiện.
  • Nếu bạn điền vào cả hai trường, Tập tin hoặc thư mục và Đối tượng, thì tập tin hoặc thư mục được chỉ định sẽ không được quét để tìm loại mối đe dọa đã chỉ định.
  • Trong trường Giá trị băm tập tin, hãy nhập giá trị băm nếu bạn muốn các tập tin bị loại trừ khỏi tác vụ quét theo giá trị băm của chúng.
 7. Bỏ chọn các hộp kiểm cho các thành phần bảo vệ mà quy tắc loại trừ không được áp dụng. Nhập một bình luận nếu muốn.
 8. Chọn trạng thái Hoạt động cho quy tắc và nhấn vào Thêm.

Các đối tượng được chỉ định sẽ bị loại trừ khỏi tác vụ quét.

Để biết chi tiết về các thiết lập, hãy xem cửa sổ Loại trừ và hành động khi phát hiện đối tượng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.