Cách tạo bản ghi hình màn hình nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 241111

Nếu gặp sự cố với ứng dụng, bạn có thể ghi lại màn hình và các dấu vết và gửi chúng đến bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật để phân tích.

Khi bật ghi màn hình, thông báo nổi sẽ không được hiển thị.

Để ghi lại màn hình và các dấu vết:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Hỗ trợ ở phần dưới của cửa sổ.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Hỗ trợ.

 3. Nhấn vào liên kết Ghi lại sự cố để mở cửa sổ Ghi lại sự cố.
 4. Chọn một danh mục lỗi:
  • Lỗi khi chạy ứng dụng. Hãy chọn tùy chọn này nếu ứng dụng đột ngột ngừng hoạt động, không phản hồi hoặc báo lỗi.
  • Lỗi khi mở website. Hãy chọn tùy chọn này nếu ứng dụng chặn quyền truy cập các website hoặc website không hiển thị đúng.
  • Lỗi kích hoạt. Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn không thể kích hoạt gói đăng ký trong ứng dụng.
  • Khác. Hãy chọn tùy chọn này nếu không có danh mục cho sự cố của bạn.
 5. Hãy chọn hộp kiểm Ghi lại màn hình. Khi xóa hộp kiểm Ghi lại màn hình, nhấn vào Bắt đầu ghi sẽ chỉ tạo tập tin dấu vết (tập tin dịch vụ chứa thông tin về hoạt động của ứng dụng).
 6. Hãy chọn Ghi lại dấu vết mức độ thấp (không bắt buộc) nếu bạn được chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật đề nghị.
 7. Nhấn vào Bắt đầu ghi.

  Chỉ báo ghi được hiển thị ở phần trên của màn hình.

 8. Thực hiện các hành động minh họa sự cố mà bạn đang gặp phải.
 9. Nhấn vào Dừng và lưu.

  Quá trình ghi bị dừng và được lưu vào tập tin nén trên Desktop. Chỉ có thể truy cập kho lưu trữ bằng đặc quyền của quản trị viên.

 10. Nhấn vào Đến kho lưu trữ.

  Thao tác này sẽ mở một cửa sổ Explorer tại vị trí của tập tin nén ZIP. Tập tin nén chứa bản ghi màn hình và tập tin dấu vết.

 11. Gửi tập tin nén đến kênh liên lạc do chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật chỉ định.
 12. Nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu hệ thống, báo cáo và sự kiện theo dõi, hãy nhấn vào Xóa tất cả các dữ liệu dịch vụ và báo cáo.

Chỉ có thể truy cập dữ liệu được thu thập bằng đặc quyền của quản trị viên. Nếu bạn không có quyền truy cập, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.