Tìm kiếm chức năng của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 256059

Bạn có thể tìm kiếm chức năng của ứng dụng trong tiêu đề của cửa sổ chính. Nhấn vào hộp văn bản sẽ đưa bạn đến cửa sổ Kết quả tìm kiếm.

Ứng dụng sẽ tìm kiếm:

  • Để khớp hoàn toàn với văn bản bạn đã nhập; lỗi chính tả không được tính
  • Trong số tất cả tên của chức năng và thiết lập

Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng thẻ sẽ đưa bạn đến màn hình liên quan của ứng dụng khi được nhấn vào.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.