Thông tin về Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

12 Tháng Mười, 2023

ID 35505

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (Thỏa thuận giấy phép) là một thỏa thuận pháp lý ký kết giữa bạn và AO Kaspersky Lab, quy định các điều khoản cho việc sử dụng cho ứng dụng.

Hãy đọc kỹ Thỏa thuận giấy phép trước khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Thông qua việc xác nhận sự đồng ý của bạn với Thỏa thuận giấy phép khi cài đặt ứng dụng hoặc khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên, bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép, vui lòng hủy bỏ việc cài đặt ứng dụng và không sử dụng ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.