Các yêu cầu phần cứng và phần mềm

12 Tháng Mười, 2023

ID 43520

Yêu cầu chung

 • 1500 MB không gian đĩa trống trên ổ đĩa cứng
 • Bộ vi xử lý hỗ trợ tập lệnh SSE2 (trừ ARM)
 • Truy cập Internet (để cài đặt và kích hoạt ứng dụng, sử dụng Kaspersky Security Network, cũng như cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng)
 • Microsoft Windows® Installer 4.5 hoặc cao hơn
 • Microsoft.NET Framework 4 hoặc cao hơn
 • Tính năng bảo vệ hoạt động truy cập webcam chỉ được cung cấp cho các mẫu webcam tương thích

Khi triển khai trên một máy tính cá nhân

Hệ điều hành

CPU

RAM trống

Hạn chế

Microsoft Windows 11 Home (21H2, 22H2, 23H2)

1 GHz hoặc cao hơn

4 GB (cho hệ điều hành 64 bit)

Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) không được hỗ trợ.

Microsoft Windows 11 Enterprise (21H2, 22H2, 23H2)

Microsoft Windows 11 Pro (21H2, 22H2, 23H2)

Microsoft Windows 10 Home (versions: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2)

1 GHz hoặc cao hơn

1 GB (đối với các hệ điều hành 32 bit) hoặc 2 GB (đối với các hệ điều hành 64 bit)

Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) không được hỗ trợ.

Microsoft Windows 10 Enterprise (versions: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2)

Microsoft Windows 10 Pro (versions: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2)

Microsoft Windows 8.1 (Service Pack 0 hoặc mới hơn, Windows 8.1 Update)

1 GHz hoặc cao hơn

1 GB (đối với các hệ điều hành 32 bit) hoặc 2 GB (đối với các hệ điều hành 64 bit)

 

Microsoft Windows 8.1 Pro (Service Pack 0 hoặc mới hơn, Windows 8.1 Update)

Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Service Pack 0 hoặc mới hơn, Windows 8.1 Update)

Microsoft Windows 8 (Service Pack 0 hoặc mới hơn)

1 GHz hoặc cao hơn

1 GB (đối với các hệ điều hành 32 bit) hoặc 2 GB (đối với các hệ điều hành 64 bit)

 

Microsoft Windows 8 Pro (Service Pack 0 hoặc mới hơn)

Microsoft Windows 8 Enterprise (Service Pack 0 hoặc mới hơn)

Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 1 hoặc mới hơn)

1 GHz hoặc cao hơn

 

1 GB (đối với các hệ điều hành 32 bit) hoặc 2 GB (đối với các hệ điều hành 64 bit)

 

 

Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 hoặc mới hơn)

Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 hoặc mới hơn)

Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1 hoặc mới hơn)

Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 hoặc mới hơn)

Để các thành phần bảo vệ Duyệt mạng an toàn, Chặn quảng cáo và An toàn giao dịch tài chính hoạt động, dịch vụ Công cụ lọc cơ sở phải đang chạy trong hệ điều hành.

Hỗ trợ máy chủ đầu cuối

Khi được cài đặt trên máy tính cá nhân, ứng dụng hỗ trợ các kết nối đầu cuối đa phiên cho các hệ điều hành sau:

 • Microsoft Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (EVD)
 • Microsoft Windows 7 Enterprise for Virtual Desktops (EVD)
 • Microsoft Windows Server 2022
 • Microsoft Windows Server 2019
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2

Hỗ trợ trình duyệt

Các trình duyệt sau hỗ trợ cài đặt phần mở rộng Kaspersky Protection:

 • Microsoft Edge nhân Chromium 77.x – 117.x;
 • Mozilla Firefox phiên bản 52.x – 117.x, bao gồm Mozilla Firefox MSIX 94.x;
 • Mozilla Firefox ESR 52.x, 60.x, 68.x, 78.x, 91.x, 102.x, 115.x;
 • Google Chrome phiên bản 48.x – 117.x.

Các trình duyệt sau hỗ trợ Bàn phím ảo và tính năng quét kết nối được mã hóa:

 • Microsoft Edge nhân Chromium 77.x – 117.x;
 • Mozilla Firefox phiên bản 52.x – 117.x, bao gồm Mozilla Firefox MSIX 94.x;
 • Mozilla Firefox ESR 52.x, 60.x, 68.x, 78.x, 91.x, 102.x, 115.x;
 • Google Chrome 48.x – 117.x.

Các trình duyệt sau hỗ trợ chế độ Trình duyệt được bảo vệ:

 • Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0, 11.0;
 • Microsoft Edge nhân Chromium 77.x – 117.x;
 • Mozilla Firefox phiên bản 52.x – 117.x, không bao gồm Mozilla Firefox MSIX 94.x trong chế độ Trình duyệt được bảo vệ;
 • Mozilla Firefox ESR 52.x, 60.x, 68.x, 78.x, 91.x, 102.x, 115.x;
 • Google Chrome 48.x – 117.x;
 • Yandex Browser 18.3.1 – 22.9.5, 23.x (có các hạn chế).

Các phiên bản mới hơn của trình duyệt có thể được hỗ trợ nếu trình duyệt hỗ trợ công nghệ tương ứng.

Kaspersky Small Office Security hỗ trợ Google Chrome và Mozilla Firefox trong cả hai hệ điều hành 32-bit và 64-bit.

Yêu cầu đối với máy tính bảng

 • Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11;
 • Bộ vi xử lý Intel® Celeron® với xung nhịp 1,66 GHz hoặc nhanh hơn;
 • Trống 1000 MB RAM.

Yêu cầu đối với netbook

 • Intel Atom CPU 1.60 GHz hoặc nhanh hơn;
 • Trống 1024 MB RAM;
 • Màn hình 10.1 inch với độ phân giải màn hình 1024x768;
 • Card đồ họa Intel GMA 950 hoặc mới hơn.

Các yêu cầu cho Kaspersky Password Manager hiện có trong Các tập tin trợ giúp cho ứng dụng này.

Khi triển khai trên một máy chủ tập tin

Không thể cài đặt Kaspersky Small Office Security trên Microsoft Windows Server Datacenter và trên các máy chủ tập tin đang chạy ở chế độ Server Core.

Hệ điều hành

CPU

RAM trống

Microsoft Windows Server 2022 Standard

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 1.4 GHz trở lên

2 GB

Microsoft Windows Server 2019 Essentials / Standard RTM

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 1.4 GHz trở lên

2 GB

Microsoft Windows Server 2016 Essentials / Standard RTM

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 1.4 GHz trở lên

2 GB

Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 1.4 GHz trở lên

4 GB

Microsoft Windows Server 2012 Foundation / Essentials / Standard

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 1.4 GHz trở lên

4 GB

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials / Standard Service Pack 1 hoặc mới hơn

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 2 GHz trở lên

8 GB

Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise Service Pack 1 hoặc mới hơn

Bộ vi xử lý 64 bit (x64) với xung nhịp 1.4 GHz hoặc cao hơn hay bộ vi xử lý lõi kép với xung nhịp 1.4 GHz hoặc cao hơn

512 MB

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.