Làm thế nào để gỡ bỏ ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 43539

Sau khi gỡ bỏ ứng dụng, máy tính và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được bảo vệ.

Ứng dụng sẽ được gỡ bỏ bằng Trình hướng dẫn cài đặt.

Cách gỡ cài đặt ứng dụng này trong Windows 7

Cách gỡ cài đặt ứng dụng này trong Windows 8 hoặc mới hơn

Quá trình gỡ bỏ bao gồm các bước sau:

 1. Để gỡ bỏ ứng dụng, bạn nhập mật khẩu để truy cập các cài đặt ứng dụng. Nếu bạn không thể xác định mật khẩu bằng lý do nào đó, loại bỏ ứng dụng sẽ bị cấm.

  Bước này được hiển thị nếu một mật khẩu đã được thiết lập cho việc gỡ bỏ ứng dụng.

 2. Sử dụng dữ liệu cho lần sau

  Trong bước này, bạn có thể chỉ định các dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng mà bạn muốn giữ lại để sử dụng thêm trong khi cài đặt tiếp theo của ứng dụng (ví dụ, khi cài đặt một phiên bản mới hơn của ứng dụng).

Bạn có thể lưu lại các dữ liệu sau:

 • Chi tiết về giấy phép cho phép bạn sử dụng giấy phép hiện có để kích hoạt sau này thay vì sử dụng để kích hoạt ứng dụng ngay bây giờ, nếu giấy phép đó chưa hết hạn tại thời điểm cài đặt.
 • Các tập tin trong Khu vực cách ly là những tập tin được quét bởi các ứng dụng và chuyển đến cách ly.
 • Sau khi ứng dụng được gỡ bỏ khỏi máy tính, cách ly các tập tin trở thành vô hiệu. Bạn nên cài đặt Kaspersky Small Office Security để xử lý các tập tin.

 • Thiết lập hoạt động cho ứng dụng là các giá trị của thiết lập ứng dụng được chọn khi cấu hình ứng dụng.

  Bạn cũng có thể xuất cấu hình bảo vệ tại dấu nhắc lệnh bằng cách sử dụng lệnh sau đây: avp.com EXPORT <tên tập tin>.

 • Dữ liệu iChecker là các tập tin chứa thông tin về những đối tượng đã được quét với công nghệ iChecker.
 • Cơ sở dữ liệu Chống thư rác là các cơ sở dữ liệu chứa mẫu tin nhắn rác do người sử dụng bổ sung.
 • Kho bí mật là các tập tin được lưu ổ lưu trữ bằng chức năng Kho bí mật.

  Không hỗ trợ chuyển thiết lập từ một ứng dụng trên Máy tính cá nhân sang ứng dụng trên Máy chủ tập tin và ngược lại.

 1. Xác nhận gỡ bỏ

  Khi gỡ bỏ ứng dụng thì máy tính và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ gặp nguy hiểm, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận gỡ bỏ ứng dụng. Để làm điều này, nhấn vào nút Xóa.

 2. Hoàn thành gỡ bỏ

Trong bước này, Trình hướng dẫn loại bỏ ứng dụng khỏi máy tính của bạn. Đợi cho đến khi quá trình loại bỏ hoàn tất.

Chức năng này có thể không được cung cấp ở một số khu vực.

Khi gỡ bỏ ứng dụng, bạn cần phải khởi động lại máy tính. Nếu bạn huỷ bỏ hành động khởi động lại máy tính, quá trình gỡ bỏ sẽ bị hoãn lại cho đến khi bạn khởi động lại máy tính hoặc tắt máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.