Cách duy trì tài nguyên hệ điều hành

12 Tháng Mười, 2023

ID 70774

Khi Kaspersky Small Office Security đang chạy cùng một số ứng dụng khác ở chế độ toàn màn hình, các sự cố sau đây có thể xảy ra:

  • Hiệu năng của ứng dụng bị suy giảm do thiếu tài nguyên hệ thống
  • Cửa sổ thông báo của Kaspersky Small Office Security làm rối người dùng

Để tránh phải thay đổi các thiết lập của Kaspersky Small Office Security theo cách thủ công mỗi khi chuyển sang chế độ toàn màn hình, bạn có thể sử dụng Chế độ tập trung làm việc. Nếu Chế độ tập trung làm việc đang được sử dụng và bạn đang làm việc với một ứng dụng ở chế độ toàn màn hình, thì Kaspersky Small Office Security sẽ không chạy tác vụ quét cũng như tác vụ cập nhật và không hiển thị thông báo.

Để bật Chế độ tập trung làm việc:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Đến mục Thiết lập hiệu năngTối ưu hiệu năng PC.
  4. Hãy chọn hộp kiểm Chế độ tập trung làm việc.

Miễn là Chế độ tập trung làm việc hoặc chế độ Không làm phiền được bật, bạn cũng sẽ không thấy thông báo từ các ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection và Kaspersky Password Manager được cài đặt trên cùng một thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.