Cách khôi phục các thiết lập mặc định của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 70884

Bạn có thể khôi phục các thiết lập của ứng dụng được khuyến nghị bởi chuyên gia Kaspersky bất kỳ lúc nào. Khi thiết lập được khôi phục, cấp độ bảo mật Tối ưu được thiết lập cho tất cả các thành phần bảo vệ.

Cách khôi phục các thiết lập mặc định của ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Chọn mục Quản lý thiết lập.
  4. Nhấn vào liên kết Khôi phục để chạy Trình hướng dẫn Khôi phục thiết lập.
  5. Nhấn vào nút Tiếp theo.

    Cửa sổ của Trình hướng dẫn hiển thị tiến độ khôi phục các thiết lập ứng dụng về cấu hình mặc định do chuyên gia của Kaspersky cấu hình.

  6. Sau khi quá trình khôi phục các thiết lập mặc định của ứng dụng hoàn tất, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.