Làm thế nào để tạm dừng và tiếp tục bảo vệ máy tính

12 Tháng Mười, 2023

ID 70886

Tạm dừng bảo vệ có nghĩa là tạm thời tắt tất cả các thành phần bảo vệ một thời gian.

Khi chế độ bảo vệ được tạm dừng hoặc Kaspersky Small Office Security không chạy thì hoạt động của các ứng dụng đang chạy trên máy tính của bạn sẽ được giám sát. Thông tin về kết quả giám sát hoạt động của ứng dụng được lưu trong hệ điều hành. Khi Kaspersky Small Office Security được khởi động lại hoặc chế độ bảo vệ được tiếp tục thì ứng dụng sẽ sử dụng thông tin này để bảo vệ máy tính của bạn khỏi các hành động độc hại có thể đã được thực hiện khi chế độ bảo vệ được tạm dừng hoặc khi Kaspersky Small Office Security không chạy. Thông tin về kết quả giám sát hoạt động của ứng dụng được lưu trữ vô thời hạn. Thông tin này sẽ bị xóa nếu Kaspersky Small Office Security bị gỡ bỏ khỏi máy tính của bạn.

Để tạm dừng bảo vệ máy tính:

 1. Từ menu ngữ cảnh của biểu tượng Kaspersky Small Office Security, đặt trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ, chọn đề mục Tạm dừng bảo vệ.

  Cửa sổ Tạm dừng bảo vệ sẽ mở ra.

 2. Tại cửa sổ Tạm dừng bảo vệ, chọn khoảng thời gian tạm dừng bảo vệ sau đó bảo vệ sẽ được khôi phục lại:
  • Tạm dừng trong – bật chế độ bảo vệ sau khi hết thời gian đã chọn từ danh sách thả xuống.
  • Tạm dừng cho đến khi ứng dụng khởi động lại – bật chế độ bảo vệ sau khi khởi động lại ứng dụng hoặc hệ điều hành (nếu ứng dụng tự động khởi chạy khi khởi động).
  • Tạm dừng – bảo vệ sẽ được khôi phục khi bạn chọn khôi phục lại nó.
 3. Nhấn nút Tạm dừng bảo vệ và xác nhận lựa chọn của bạn trong cửa sổ mở ra.

Cách tiếp tục chế độ bảo vệ máy tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.