Kiểm tra tính an toàn của website

12 Tháng Mười, 2023

ID 70888

Kaspersky Small Office Security cho phép kiểm tra độ an toàn của một website trước khi bạn nhấn vào liên kết để truy cập nó. Thành phần Kiểm tra liên kết được dùng để quét các website (thành phần này không có trên máy chủ tập tin).

Thành phần Kiểm tra liên kết sẽ kiểm tra các liên kết trên một trang web được mở trong Microsoft Edge nhân Chromium, Google Chrome hoặc Mozilla Firefox. Kaspersky Small Office Security sẽ hiển thị một trong những biểu tượng sau bên cạnh mỗi liên kết được kiểm tra:

Trang web an toàn – nếu trang web được liên kết là an toàn theo Kaspersky

Trang web chưa biết – nếu không có thông tin nào về tình trạng an toàn của trang web được liên kết

Trang web có thể được những kẻ xâm nhập sử dụng – nếu theo Kaspersky, tin tặc có thể gây hại cho máy tính hoặc dữ liệu của bạn bằng trang web mà liên kết dẫn đến;

Trang web bị xâm nhập – nếu theo Kaspersky, trang web mà liên kết dẫn đến có thể bị nhiễm mã độc hoặc bị tấn công;

Trang web nguy hiểm – nếu trang web được liên kết là nguy hiểm theo Kaspersky

Để xem một cửa sổ pop-up với các chi tiết trên các liên kết, trỏ đến biểu tượng tương ứng.

Theo mặc định, Kaspersky Small Office Security kiểm tra các liên kết trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể bật kiểm tra URL trên tất cả các website.

Để cấu hình kiểm tra liên kết trên các website:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Trong mục Tính năng bảo vệ thiết yếu, hãy chọn mục Duyệt mạng an toàn.

  Cửa sổ hiển thị thiết lập cho Duyệt mạng an toàn.

 4. Bằng cách nhấn vào liên kết Thiết lập nâng cao, Thiết lập nâng cao của Duyệt mạng an toàn sẽ được mở ra.
 5. Trong mục Kiểm tra liên kết, hãy chọn hộp kiểm Kiểm tra liên kết.
 6. Nếu bạn muốn Kaspersky Small Office Security quét nội dung của tất cả các website, chọn Trên tất cả các website ngoại trừ những website được quy định.
 7. Nếu cần, hãy quy định các trang web mà bạn tin tưởng trong cửa sổ Loại trừ. Mở cửa sổ này bằng cách bấm vào liên kết Quản lý loại trừ. Kaspersky Small Office Security sẽ không quét nội dung của các trang web được quy định.
 8. Nếu bạn muốn Kaspersky Small Office Security kiểm tra nội dung của các trang web cụ thể:
  1. Chọn tùy chọn Chỉ trên các website được chỉ định.
  2. Nhấn vào liên kết Cấu hình các website được kiểm tra để mở cửa sổ Các website được kiểm tra.
  3. Nhấn vào Thêm.
  4. Nhập địa chỉ của trang web mà bạn muốn kiểm tra nội dung.
  5. Chọn trạng thái kiểm tra của trang web (nếu trạng thái này là Kích hoạt, Kaspersky Small Office Security sẽ kiểm tra nội dung trang web).
  6. Nhấn vào OK.

   Trang web được chỉ định xuất hiện trong danh sách trong cửa sổ Các website được kiểm tra. Kaspersky Small Office Security sẽ kiểm tra các URL trên trang web này.

 9. Để cấu hình thiết lập nâng cao cho Kiểm tra liên kết, trong cửa sổ Thiết lập nâng cao của Duyệt mạng an toàn, mục Kiểm tra liên kết, nhấn vào liên kết Cấu hình Kiểm tra liên kết để mở ra cửa sổ Kiểm tra liên kết.
 10. Nếu bạn muốn Kaspersky Small Office Security thông báo cho bạn về tính an toàn của các liên kết trên tất cả các trang web thì trong phần Liên kết được kiểm tra, chọn Tất cả liên kết.
 11. Nếu bạn muốn Kaspersky Small Office Security hiển thị thông tin về việc liệu một liên kết có thuộc một hạng mục nội dung trang web cụ thể hay không (ví dụ như Báng bổ, tục tĩu):
  1. Hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin trên các chuyên mục của nội dung website.
  2. Chọn vào mục bên cạnh nội dung website về những thông tin sẽ được hiển thị trong phần đánh giá.

Kaspersky Small Office Security kiểm tra các liên kết trên các trang web cụ thể và hiển thị thông tin về hạng mục các liên kết phù hợp với các thiết lập.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.