Cách chạy tác vụ Quét tùy chỉnh

12 Tháng Mười, 2023

ID 70905

Tác vụ Quét tùy chọn cho phép bạn quét một tập tin, thư mục hoặc ổ đĩa để tìm virus và các mối đe dọa khác.

Để chạy tác vụ Quét tùy chỉnh:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Bảo mật.
  3. Trong mục Quét chặn, nhấn vào nút Chọn tác vụ quét.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quét.

  4. Trong cửa sổ Quét, hãy chọn mục Quét tùy chọn.
  5. Nhấn vào nút Lựa chọn và chỉ định một đối tượng trong cửa sổ chọn tập tin hoặc thư mục được mở ra.
  6. Nhấn vào nút Chạy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.