Kiểm tra danh tiếng của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 70908

Kaspersky Small Office Security cho phép bạn tìm hiểu danh tiếng của các ứng dụng từ những người dùng trên toàn thế giới. Danh tiếng của một ứng dụng bao gồm các tiêu chuẩn sau đây:

  • Tên của các nhà cung cấp;
  • Thông tin về chữ ký số (nếu ứng dụng được ký số);
  • Thông tin về nhóm mà ứng dụng đã được gán bởi Phòng chống xâm nhập hoặc hầu hết người dùng của Kaspersky Security Network;
  • Số lượng người sử dụng Kaspersky Security Network sử dụng các ứng dụng (có sẵn nếu ứng dụng đã có được bao gồm trong nhóm Tin cậy trong cơ sở dữ liệu Kaspersky Security Network);
  • Thời gian mà tại đó các ứng dụng trở nên nổi tiếng với Kaspersky Security Network;
  • Những quốc gia mà tại đó ứng dụng được phổ biến rộng rãi nhất.

Kiểm tra danh tiếng ứng dụng có sẵn nếu bạn đã đồng ý tham gia vào Kaspersky Security Network.

Để biết danh tiếng của một ứng dụng:

Mở danh sách tập tin thực thi của ứng dụng và chọn Kiểm tra danh tiếng trong KSN.

Tác vụ này mở ra một cửa sổ với thông tin về uy tín của ứng dụng trong Kaspersky Security Network.

Xem thêm:

Tham gia vào Kaspersky Security Network

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.