Phòng chống xâm nhập

12 Tháng Mười, 2023

ID 70909

Kaspersky Small Office Security sẽ giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng không xác định (ví dụ như nguy cơ nhiễm virus và phần mềm độc hại khác).

Kaspersky Small Office Security bao gồm các thành phần và các công cụ cho phép kiểm tra danh tiếng của một ứng dụng và kiểm soát hoạt động của nó tác dụng lên máy tính của bạn.

Trong phần này

Thông tin về Phòng chống xâm nhập

Cách thay đổi Thiết lập Phòng chống xâm nhập

Kiểm tra danh tiếng của ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.