Cách mua hoặc gia hạn một giấy phép

12 Tháng Mười, 2023

ID 71235

Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn, bạn có thể gia hạn trong giao diện người dùng của ứng dụng. Nếu đang sử dụng phiên bản dùng thử của ứng dụng, bạn có thể mua giấy phép.

Để mua hoặc gia hạn một giấy phép:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Đến mục Hồ sơ và thực hiện một trong những thao tác sau:
    • Để gia hạn giấy phép, hãy nhấn vào Gia hạn ngay.
    • Nếu giấy phép dùng thử của bạn đã hết hạn, hãy nhấn vào Mua ngay.

    Thao tác này sẽ mở ra website của Cửa hàng trực tuyến của Kaspersky hoặc một công ty đối tác nơi bạn có thể gia hạn hoặc mua giấy phép.

  3. Khi bạn gia hạn hoặc mua giấy phép, một mã kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định.
  4. Kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.