Thiết lập thông báo lỗ hổng bảo mật trong mạng Wi-Fi

12 Tháng Mười, 2023

ID 81791

Khi bạn đang kết nối với một mạng Wi-Fi, dữ liệu bí mật của bạn có thể bị đánh cắp nếu mạng được bảo vệ kém. Kaspersky Small Office Security kiểm tra các mạng Wi-Fi mỗi khi bạn kết nối với một. Nếu mạng Wi-Fi không an toàn (ví dụ, một giao thức mã hóa dễ bị tổn thương được sử dụng, hoặc tên của mạng Wi-Fi (SSID) là rất phổ biến), Kaspersky Small Office Security sẽ hiển thị một thông báo thông báo cho bạn rằng bạn muốn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật. Nhấp vào liên kết trong cửa sổ thông báo để học cách sử dụng các mạng Wi-Fi một cách an toàn.

Để cấu hình thông báo về các lỗ hổng bảo mật trong mạng Wi-Fi:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập bảo mật.
 4. Chọn thành phần Tường lửa.

  Cửa sổ hiển thị các thiết lập của các thành phần trong Tường lửa.

 5. Lựa chọn Thông báo về các lỗ hổng bảo mật của mạng Wi-Fi nếu bạn muốn nhận thông báo khi kết nối đến các mạng Wi-Fi có lỗ hổng bảo mật. Nếu bạn không muốn nhận thông báo, bỏ chọn hộp kiểm tra. Hộp kiểm này có thể được sử dụng nếu máy tính của bạn không cài đặt Kaspersky VPN Secure Connection.
 6. Nhấn vào liên kết Chọn danh mục và chọn các danh mục lỗ hổng của mạng Wi-Fi. Khi bạn cố kết nối với mạng Wi-Fi có lỗ hổng bảo mật liên quan thì Kaspersky Small Office Security sẽ thông báo cho bạn về vấn đề đó.
 7. Nếu hộp kiểm Thông báo về các lỗ hổng bảo mật của mạng Wi-Fi được chọn, bạn có thể sửa các thiết lập cao cấp để hiển thị thông báo:
  • Chọn hộp kiểm Chặn và cảnh báo về việc truyền mật khẩu không an toàn trên Internet để chặn tất cả hoạt động truyền mật khẩu ở định dạng văn bản không mã hóa khi bạn điền vào các trường Password trên Internet.
  • Khôi phục các giá trị mặc định của thiết lập để hiển thị các thông báo về việc truyền tải các mật khẩu ở dạng không mã hóa bằng cách nhấn vào liên kết Bật. Nếu bạn đã từng bị chặn màn hình hiển thị các thông báo về chuyển mật khẩu ở dạng không mã hóa, hiển thị các thông báo sẽ tiếp tục.

Khi kết nối với các mạng Wi-Fi được bảo vệ, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo để hỏi xem bạn có tin tưởng mới hay không. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Không, chặn các truy cập bên ngoài vào máy tính. Tất cả các kết nối bên ngoài của mạng này đều bị chặn, trừ các kết nối được khởi tạo từ thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng Internet và truy cập tất cả các website. Người dùng khác trên mạng này sẽ không thể kết nối với tài nguyên máy tính của bạn (ví dụ: họ sẽ không có quyền truy cập nội dung ổ đĩa của bạn, kể cả các thư mục được chia sẻ).
 • Hạn chế, nhưng cho phép truy cập được chia sẻ. Bạn có thể sử dụng Internet và truy cập tất cả các website. Người dùng khác trên mạng này sẽ không được cấp quyền truy cập tài nguyên máy tính của bạn, nhưng họ sẽ có quyền truy cập tài nguyên được chỉ định là tài nguyên chia sẻ (ví dụ: thư mục chia sẻ).
 • Có, cho phép tất cả hoạt động mạng. Tất cả các kết nối trên mạng này sẽ được cho phép. Bạn có thể sử dụng Internet và truy cập tất cả các website. Người dùng khác trên mạng này có thể kết nối với máy tính của bạn mà không bị giới hạn (ví dụ: họ có thể truy cập nội dung ổ đĩa của bạn).

Chức năng này không khả dụng nếu Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên một máy chủ tập tin.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.