Cách thay đổi Thiết lập Phòng chống xâm nhập

12 Tháng Mười, 2023

ID 82507

Để thay đổi Thiết lập Phòng chống xâm nhập:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập bảo mật.
 4. Chọn thành phần Phòng chống xâm nhập.
 5. Trong cửa sổ Thiết lập Phòng chống xâm nhập, hãy nhấn vào liên kết Quản lý ứng dụng để mở cửa sổ Quản lý ứng dụng.
 6. Chọn ứng dụng mà bạn cần trong danh sách và nhấn đúp vào tên của ứng dụng để mở cửa sổ Quy tắc ứng dụng.
 7. Để thiết lập các quy tắc cho việc truy cập bởi một ứng dụng tài nguyên hệ thống điều hành:
  1. Trên tab Tập tin và registry hệ thống, chọn thể loại tài nguyên liên quan.
  2. Nhấn vào biểu tượng trong cột có một hành động khả dụng cho tài nguyên (Đọc, Ghi, Xóa hoặc Tạo) để mở menu. Trong menu, chọn mục liên quan (Kế thừa, Cho phép, Hỏi người dùng hoặc Từ chối).
 8. Để thiết lập các quyền của một ứng dụng để thực hiện các hành động khác nhau trong hệ điều hành:
  1. Trên tab Quyền, chọn thể loại quyền liên quan.
  2. Trong cột Hành động, nhấn vào biểu tượng để mở menu và chọn mục liên quan (Kế thừa, Cho phép, Hỏi người dùng hoặc Từ chối).
 9. Để thiết lập các quyền của một ứng dụng để thực hiện các hành động khác nhau trên mạng:
  1. Trên tab Quy tắc mạng, bấm vào nút Thêm.

   Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quy tắc mạng.

  2. Trong cửa sổ mở ra, chỉ định các thiết lập quy tắc cần thiết và bấm Lưu.
  3. Gán một cấp ưu tiên cho quy tắc mới. Để làm điều này, chọn quy tắc và di chuyển nó lên hoặc xuống dọc danh sách.
 10. Để loại trừ các hành động nhất định của ứng dụng khỏi tác vụ quét, trên thẻ Loại trừ, chọn hộp kiểm tương ứng với các hành động mà bạn không muốn bị kiểm soát.
 11. Nhấn vào nút Lưu.

  Tất cả các loại trừ được tạo trong các quy tắc Phòng chống xâm nhập đều có thể được truy cập từ trong cửa sổ thiết lập Kaspersky Small Office Security, mục Loại trừ và hành động khi phát hiện đối tượng.

Phòng chống xâm nhập sẽ giám sát và hạn chế các hành động của các ứng dụng phù hợp với các thiết lập quy định.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.