Làm thế nào để áp dụng thiết lập của ứng dụng trên máy tính khác

12 Tháng Mười, 2023

ID 82867

Khi đã cấu hình Kaspersky Small Office Security theo một cách cụ thể, sau này bạn có thể áp dụng các thiết lập trên máy tính khác. Kết quả là, Kaspersky Small Office Security sẽ được cấu hình giống hệt nhau trên cả hai máy tính.

Thiết lập của Kaspersky Small Office Security được lưu trong một tập tin cấu hình mà bạn có thể di chuyển từ một máy tính khác.

Cài đặt của Kaspersky Small Office Security được chuyển từ một máy tính khác trong ba bước sau:

  1. Lưu các thiết lập của Kaspersky Small Office Security vào tập tin cấu hình.
  2. Di chuyển các tập tin thiết lập sang máy tính khác (ví dụ, qua email hoặc trên một ổ đĩa di động).
  3. Nhập các thiết lập từ tập tin cấu hình vào Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên máy tính khác.

Cách xuất các thiết lập

Cách nhập các thiết lập

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.