Kho bí mật

12 Tháng Mười, 2023

ID 84581

Mục này mô tả cách bảo vệ dữ liệu bằng kho bí mật.

Trong phần này

Thông tin về Kho bí mật

Cách di chuyển tập tin tới một kho bí mật

Cách truy cập tập tin được lưu trữ trong một kho bí mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.