Thông tin về Lưu trữ trực tuyến

12 Tháng Mười, 2023

ID 84772

Kaspersky Small Office Security cho phép bạn lưu bản sao lưu của dữ liệu vào Lưu trữ trực tuyến trên máy chủ từ xa qua dịch vụ Dropbox.

Để sử dụng Lưu trữ trực tuyến:

  • Đảm bảo máy tính kết nối với Internet.
  • Tạo tài khoản trên website của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến.
  • Kích hoạt Lưu trữ trực tuyến.

Bạn có thể sử dụng chính tài khoản Dropbox đó để sao lưu dữ liệu từ các thiết bị khác nhau bằng Kaspersky Small Office Security đã cài đặt sang một Lưu trữ trực tuyến đơn lẻ.

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trực tuyến, dịch vụ web Dropbox, quyết định kích cỡ của Lưu trữ trực tuyến. Xem website Dropbox để biết thông tin chi tiết về điều khoản sử dụng của dịch vụ web này.

Khi sao chép tập tin vào Dropbox, Kaspersky Small Office Security không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong tên tập tin và/hoặc tên đường dẫn đến tập tin. Do đó, khi cố gắng tạo bản sao lưu của các tập tin có tên và/hoặc đường dẫn chỉ khác nhau tùy theo trường hợp của chúng, Kaspersky Small Office Security chỉ tạo một bản sao lưu vì xung đột phát sinh trong Dropbox.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.