Làm thế nào để bắt đầu một tác vụ sao lưu

12 Tháng Mười, 2023

ID 84965

Để bắt đầu một tác vụ sao lưu:

  1. Mở cửa sổ chính của Kaspersky Small Office Security.
  2. Chọn mục Hiệu năng.
  3. Trong mục Sao lưu và khôi phục chặn, nhấn vào nút Xem các bản sao lưu.
  4. Trong cửa sổ Sao lưu và khôi phục mở ra, chọn một tác vụ sao lưu và nhấn vào nút Chạy.

Tác vụ sao lưu sẽ được bắt đầu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.