Làm thế nào để thiết lập hiển thị biểu tượng Bàn phím ảo

12 Tháng Mười, 2023

ID 90458

Để thiết lập việc hiển thị biểu tượng khởi chạy nhanh của Bàn phím ảo trong trường nhập liệu trên các website:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập quyền riêng tư.
 4. Trong cửa sổ Thiết lập quyền riêng tư, hãy nhấn vào nút Bảo mật dữ liệu nhập vào.

  Cửa sổ hiển thị các thiết lập để bảo vệ dữ liệu nhập vào máy.

 5. Trong mục Bàn phím ảo, hãy chọn hộp kiểm Mở Bàn phím ảo bằng cách nhấn CTRL+ALT+SHIFT+P.
 6. Nếu bạn muốn hiển thị biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo trong trường nhập liệu trên tất cả các website, chọn hộp kiểm Hiển thị biểu tượng khởi động nhanh trong mục nhập dữ liệu.
 7. Nếu bạn muốn biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo chỉ hiển thị khi các website thuộc các danh mục cụ thể được mở, hãy chọn hộp kiểm cho các danh mục website kích hoạt hiển thị biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo trong các trường nhập.

  Biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo sẽ được hiển thị khi truy cập một website thuộc về bất kỳ hạng mục được chọn nào.

 8. Nếu bạn muốn bật hoặc tắt việc hiển thị biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo trên một website cụ thể:
  1. Trong mục Bàn phím ảo, hãy nhấn vào liên kết Quản lý loại trừ để mở cửa sổ Quy tắc loại trừ cho Bàn phím ảo.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ, nhấp vào nút Thêm.
  3. Một cửa sổ sẽ mở ra để thêm loại trừ cho Bàn phím ảo.
  4. Trong trường Địa chỉ đại diện web, nhập địa chỉ web của website.
  5. Trong mục Phạm vi, quy định phạm vi hiển thị (hoặc không hiển thị) biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo: trên một trang cụ thể hay trên tất cả các trang của website.
  6. Trong mục Biểu tượng Bàn phím ảo, quy định liệu bạn có muốn biểu tượng khởi chạy nhanh Bàn phím ảo được hiển thị hay không.
  7. Nhấn vào nút OK.

   Website này có trong danh sách ở cửa sổ Quy tắc loại trừ cho Bàn phím ảo.

Khi website cụ thể này được truy cập, biểu tượng khởi chạy nhanh của Bàn phím ảo sẽ được hiển thị trong trường nhập liệu theo các thiết lập được quy định.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.