Bước 1. Chọn tập tin

12 Tháng Mười, 2023

ID 93342

Tại bước này của Trình hướng dẫn, chọn kiểu dữ liệu hoặc chỉ định các thư mục mà bạn muốn sao lưu:

  • Chọn một trong các kiểu tập tin đặt sẵn (các tập tin từ các thư mục trong My Documents và Desktop, ảnh và hình ảnh, phim và video, tập tin nhạc) để thực hiện đặt thiết lập nhanh. Nếu bạn xác nhận tùy chọn này, trình hướng dẫn sẽ đưa bạn thẳng đến bước 4, "Chọn kho lưu trữ bản sao lưu".

    Kaspersky Small Office Security không tạo các bản sao lưu của các tập tin nằm trong thư mục "Desktop" và "My Documents" nếu các thư mục này nằm trên một ổ đĩa mạng.

  • Chọn tùy chọn Tạo bản sao lưu cho tập tin trong thư mục được chỉ định để quy định thủ công các thư mục mà bạn muốn sao lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.