Bước 2. Chọn các thư mục để sao lưu

12 Tháng Mười, 2023

ID 93343

Nếu bạn đã chọn tùy chọn Tạo bản sao lưu cho tập tin trong thư mục được chỉ định tại bước trước của Thuật sĩ, bấm vào nút Thêm thư mục và chọn một thư mục trong cửa sổ Lựa chọn thư mục để sao lưu được mở ra hoặc kéo thư mục đó vào cửa sổ ứng dụng.

Chọn hộp kiểm Giới hạn bản sao lưu theo loại tập tin nếu bạn muốn chỉ định các danh mục tập tin sẽ được sao lưu trong các thư mục được chọn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.