Bước 7. Thiết lập lưu trữ phiên bản tập tin

12 Tháng Mười, 2023

ID 93348

Có bước này nếu hộp kiểm Sử dụng thiết lập kho lưu trữ cao cấp được chọn ở Bước 4, "Chọn kho lưu trữ bản sao lưu".

Quy định thiết lập lưu trữ tập tin:

  • Chọn hộp kiểm Hạn chế số lượng phiên bản sao lưu và trong danh sách Phiên bản của bản sao lưu sẽ lưu trữ, chỉ định số lượng phiên bản của một tập tin sẽ được lưu trữ.
  • Chọn hộp kiểm Hạn chế thời hạn lưu trữ của phiên bản sao lưu và trong trường Giữ các phiên bản sao lưu cũ trong, chỉ định số ngày mà mỗi phiên bản bản sao dự phòng sẽ được lưu trữ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.