Quản lý thành phần Trình duyệt riêng tư trong một trình duyệt

12 Tháng Mười, 2023

ID 93503

Bạn có thể quản lý trực tiếp thành phần Trình duyệt riêng tư trong trình duyệt web:

  • Bật thành phần nếu nó đang bị tắt;
  • Xem thống kê về các nỗ lực thu thập dữ liệu được phát hiện;
  • Đến cửa sổ Thiết lập Trình duyệt riêng tư;
  • Chặn hoặc cho phép thu thập dữ liệu.

Để quản lý thành phần Trình duyệt riêng tư trong trình duyệt,

Nhấp vào nút Khiên màu xanh lá cây có dấu kiểm màu trắng Kaspersky Protection trên thanh công cụ của trình duyệt.

Cửa sổ được mở ra sẽ hiển thị thông tin về hoạt động của thành phần và tính năng kiểm soát thành phần.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.