Thông tin về cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 93957

Gói cài đặt của ứng dụng bao gồm các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng. Sử dụng các cơ sở dữ liệu này:

 • Ứng dụng phát hiện phần lớn các mối đe dọa sử dụng Kaspersky Security Network, dịch vụ này yêu cầu một kết nối Internet.
 • Ứng dụng phát hiện các phần mềm quảng cáo, tự động gọi điện, và các phần mềm hợp pháp khác có thể được sử dụng bởi kẻ xâm nhập để phá hoại máy tính hoặc dữ liệu cá nhân của bạn.

Để được bảo vệ toàn diện, chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun ứng dụng ngay khi ứng dụng đã được cài đặt.

Cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng được cập nhật theo giai đoạn:

 1. Ứng dụng bắt đầu cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng theo các thiết lập cụ thể: tự động, theo lịch, hoặc theo yêu cầu. Ứng dụng sẽ liên hệ với một nguồn cập nhật có chứa gói cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun ứng dụng. Máy tính phải được khởi động lại để hoàn tất quá trình cài đặt gói cập nhật cho các mô-đun ứng dụng.
 2. Ứng dụng sẽ so sánh cơ sở dữ liệu hiện có với cơ sở dữ liệu được cung cấp tại nguồn cập nhật. Nếu hai cơ sở dữ liệu này là khác nhau, ứng dụng sẽ tải xuống phần cơ sở dữ liệu còn thiếu.

Sau đó, ứng dụng sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng được cập nhật để quét máy tính và tìm virus cũng như các mối đe dọa khác.

Nguồn cập nhật

Bạn có thể sử dụng các nguồn cập nhật sau:

 • Máy chủ cập nhật Kaspersky
 • Máy chủ HTTP hoặc FTP
 • Thư mục mạng

Các điểm cần đặc biệt lưu ý liên quan đến cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun ứng dụng

Bản cập nhật các cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun ứng dụng phải tuân thủ những hạn chế và chi tiết sau:

 • Cơ sở dữ liệu chống virus được xem là lỗi thời sau một ngày và quá lỗi thời sau bảy ngày.
 • Để tải một gói cập nhật từ máy chủ của Kaspersky, bạn cần có một kết nối Internet.
 • Bản cập nhật các cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun ứng dụng sẽ không thể được sử dụng trong các tình huống sau:
  • Giấy phép đã hết hạn, và thời gian ân hạn hoặc chế độ hạn chế chức năng không khả dụng.
  • Một kết nối Internet di động có đo lưu lượng đang được sử dụng. Hạn chế này được áp dụng cho các máy tính chạy Microsoft Windows 8 hoặc các phiên bản mới hơn của hệ điều hành này nếu tính năng tự động cập nhật hoặc cập nhật theo lịch được bật và một giới hạn lưu lượng đã được đặt cho kết nối di động có đo lưu lượng. Nếu bạn muốn ứng dụng cập nhật các cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun ứng dụng trong trường hợp này, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hạn chế lưu lượng trên các kết nối tính phí lưu lượng trong Thiết lập → Thiết lập bảo mậtThiết lập nâng caoThiết lập mạng.
  • Ứng dụng được sử dụng theo gói đăng ký từ một nhà cung cấp dịch vụ và bạn đã ngưng gói đăng ký của mình trên website của nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt một gói cập nhật

Ứng dụng sẽ tự động cài đặt gói cập nhật (bản vá) khi nhận được. Bạn phải khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt một gói cập nhật. Nếu bạn vẫn chưa khởi động lại máy tính, biểu tượng ứng dụng trong vùng thông báo sẽ có màu đỏ và cửa sổ Trung tâm thông báo của ứng dụng sẽ hiển thị lời nhắc khởi động lại máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.