Làm thế nào để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 93958

Theo mặc định, cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng được cập nhật tự động. Bạn không phải thực hiện hành động nào. Nếu các bản cập nhật tự động bị tắt, bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng theo cách thủ công.

Để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Bảo mật.
  3. Trong cửa sổ Cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus được mở ra, bấm vào nút Cập nhật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.