Cách cho phép hoặc chặn quyền truy cập vào micrô cho một ứng dụng riêng lẻ

12 Tháng Mười, 2023

ID 94351

Để cho phép hoặc chặn quyền truy cập vào micrô cho một ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Bảo mật.
  3. Chọn thành phần Phòng chống xâm nhập.
  4. Nhấn vào liên kết Quản lý ứng dụng để mở cửa sổ Quản lý ứng dụng.
  5. Trong danh sách, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn cho phép truy cập vào micrô và nhấn đúp để mở cửa sổ Quy tắc ứng dụng.
  6. Trong cửa sổ Quy tắc ứng dụng, đi đến thẻ Quyền.
  7. Trong danh sách các hạng mục quyền, chọn Sửa đổi hệ điều hànhCác sửa đổi đáng ngờ trong hệ điều hànhTruy cập thiết bị ghi âm.
  8. Trong cột Hành động, hãy chọn Cho phép hoặc Từ chối.
  9. Để nhận thông báo về các trường hợp ứng dụng được cho phép hoặc bị từ chối truy cập đến dòng âm thanh, trong cột Hành động, nhấn vào biểu tượng và chọn Ghi lại sự kiện.
  10. Nhấn vào Lưu.

Nếu bạn chọn Chặn quyền truy cập cho tất cả các ứng dụng thì quyền truy cập của ứng dụng vào micrô bị chặn, bất kể nhóm tin tưởng và quyền gì được cấu hình theo cách thủ công.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.