Làm thế nào để thay đổi thiết lập Trình quản lý ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 95482

Để thay đổi thiết lập Trình quản lý ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Chọn mục Quyền riêng tư.
  3. Trong mục Công cụ chặn cài đặt ứng dụng không mong muốn, hãy nhấn Thiết lập.

    Thao tác này sẽ đưa bạn đến cửa sổ Thiết lập Trình quản lý ứng dụng.

  4. Trong nhóm thiết lập Công cụ chặn cài đặt ứng dụng không mong muốn, hãy chọn hộp kiểm Trong khi cài đặt các ứng dụng, tự động bỏ chọn các hộp kiểm tra để cài đặt phần mềm bổ sung. Cảnh báo về mọi nỗ lực cài đặt các chương trình bổ sung để chặn cài đặt phần mềm bổ sung trong quá trình cài đặt các ứng dụng mới. Nếu hoạt động không mong muốn bị ngăn chặn trong quá trình cài đặt ứng dụng mới, Kaspersky Small Office Security sẽ thông báo cho bạn về việc này.

    Nếu hộp kiểm Trong khi cài đặt các ứng dụng, tự động bỏ chọn các hộp kiểm tra để cài đặt phần mềm bổ sung. Cảnh báo về mọi nỗ lực cài đặt các chương trình bổ sung được xóa sau khi bạn bắt đầu cài đặt một ứng dụng nhất định, Công cụ chặn cài đặt ứng dụng không mong muốn sẽ tiếp tục chạy trong suốt thời gian cài đặt hiện tại. Hộp kiểm đối diện các ứng dụng chào mời cài đặt bổ sung sẽ được xóa, và bản thân các ứng dụng bổ sung sẽ không được cài đặt. Chức năng này sẽ bị tắt trong quá trình cài đặt tiếp theo. Các ứng dụng bổ sung sẽ được cài đặt cùng với ứng dụng chính.

  5. Chọn hộp kiểm Không hiển thị các bước cài đặt có thể chứa quảng cáo và đề nghị cài đặt các chương trình bổ sung để chặn việc hiển thị các bước cài đặt có chứa quảng cáo trong khi cài đặt bất kỳ phần mềm mới nào trên máy tính. Nếu các bước cài đặt như vậy bị bỏ qua, Kaspersky Small Office Security sẽ thông báo cho bạn về việc này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.