Giới thiệu về Dọn dẹp máy tính

29 Tháng Tám, 2019

ID 129396

Sử dụng Kaspersky Small Office Security, bạn có thể tìm kiếm máy tính cho các ứng dụng và trình duyệt mở rộng mà bạn có thể muốn gỡ bỏ. Ví dụ, đây có thể là các ứng dụng và trình duyệt mở rộng đã được cài đặt mà không có sự đồng ý của bạn, hoặc các ứng dụng ít được bạn sử dụng.

Kaspersky Small Office Security thường xuyên phân tích các ứng dụng và trình duyệt mở rộng được cài đặt trên máy tính của bạn để xác định nguyên nhân có thể lý giải về việc chúng bị xóa và phân loại những ứng dụng bị xóa và trình duyệt mở rộng.

Bạn có thể chạy thủ công phân tích ứng dụng đã cài đặt và trình duyệt mở rộng hoặc cấu hình một phân tích theo lịch biểu.

Thông tin về các ứng dụng và trình duyệt mở rộng được phát hiện sẽ được hiển thị trong Trung tâm thông báo. Bạn có thể xem danh sách các đối tượng được phát hiện từ Trung tâm thông báo.

Bạn có thể thêm các ứng dụng và trình duyệt mở rộng mà bạn muốn giữ vào danh sách loại trừ. Bạn có thể xem và sửa danh sách loại trừ.

Bạn có thể nhấn vào liên kết Báo cáo ứng dụng gây khó chịu để gửi cho Kaspersky dữ liệu về những ứng dụng có thể gây phiền toái cho bạn.

Chức năng này không khả dụng nếu Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên một máy chủ tập tin.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.