Thông tin về mã của bên thứ ba

29 Tháng Tám, 2019

ID 133451

Thông tin về mã của bên thứ ba được chứa trong tập tin legal_notices.txt, trong thư mục cài đặt của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.