Bảo vệ webcam

29 Tháng Tám, 2019

ID 144122

Mục này chứa thông tin về cách ngăn chặn mọi người theo dõi bạn qua webcam.

Phần trợ giúp

Các ứng dụng truy cập đến webcam

Làm thế nào để thay đổi quyền truy nhập của ứng dụng vào webcam

Làm thế nào để cho phép ứng dụng truy cập vào webcam

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.