Cách gửi dữ liệu về cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng cho Kaspersky

29 Tháng Tám, 2019

ID 155812

Nếu gặp sự cố với một cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng đang mở trên máy tính, bạn có thể báo cáo cửa sổ này cho Kaspersky qua Kaspersky Small Office Security.

Để gửi dữ liệu về cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng cho Kaspersky:

 1. Mở cửa sổ ứng dụng chính của Kaspersky Small Office Security.
 2. Nhấn vào nút Công cụ khác.
 3. Chọn mục Dọn dẹp và tối ưu hóa.
 4. Nhấn vào liên kết Dọn dẹp máy tính để mở cửa sổ Dọn dẹp máy tính.
 5. Nhấn vào liên kết Báo cáo ứng dụng gây khó chịu.

  Con trỏ chuyển thành biểu tượng ngắm mục tiêu.

 6. Đặt con trỏ vào cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng mà bạn muốn báo cáo cho Kaspersky.
 7. Nhấn chuột trái để thu thập dữ liệu về ứng dụng hoặc website đã mở trong cửa sổ này.

  Cửa sổ Thu thập dữ liệu về ứng dụng mở ra.

 8. Để xem dữ liệu về cửa sổ đã chọn, hãy nhấn vào liên kết Xem dữ liệu được thu thập.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Xem dữ liệu về ứng dụng nơi bạn có thể xem tất cả thông tin đã thu thập về cửa sổ đã chọn.

 9. Để gửi dữ liệu đã thu thập cho Kaspersky, hãy nhấn vào nút Gửi.
 10. Trong cửa sổ mở ra, chọn hộp kiểm Tôi đã đọc Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu và đồng ý với hộp kiểm gửi dữ liệu.
 11. Nhấp vào nút Xác nhận và gửi.

  Dữ liệu trên cửa sổ trình duyệt hoặc ứng dụng sẽ được gửi tới Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.