Tuyên bố Kaspersky Security Network

29 Tháng Tám, 2019

ID 43552

Tại bước này, Trình hướng dẫn cài đặt mời bạn để can dự vào Kaspersky Security Network. Khi tham gia chương trình, bạn sẽ gửi thông tin về các mối đe dọa được phát hiện trên máy tính của bạn, chạy ứng dụng và tải xuống các ứng dụng có chữ ký cũng như thông tin về hệ điều hành của bạn cho AO Kaspersky Lab. Không có dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp được thu thập, xử lý hoặc lưu trữ.

Bạn xem thoả thuận của Kaspersky Security Network. Nếu bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận, hãy bấm vào nút Chấp nhận trong cửa sổ Trình hướng dẫn.

Nếu bạn không muốn tham gia Kaspersky Security Network, nhấp vào nút Từ chối.

Sau khi bạn chấp nhận hoặc từ chối tham gia vào Kaspersky Security Network, việc cài đặt ứng dụng tiếp tục.

Nếu bạn cài đặt ứng dụng này ở Liên minh Châu Âu, Tuyên bố Kaspersky Security Network có thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.