Khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu sử dụng Kaspersky Restore Utility

29 Tháng Tám, 2019

ID 57646

Kaspersky Restore Utility cho phép bạn quản lý dữ liệu sao lưu trên một máy tính mà ở đó ứng dụng Kaspersky đã bị hư hại hoặc xóa bỏ. Ở chế độ mặc định, sau khi cài đặt ứng dụng, tiện ích được đặt trong thư mục Kaspersky Restore Utility đặt trong thư mục cài đặt ứng dụng. Để sử dụng tiện ích trên máy tính không cài đặt ứng dụng Kaspersky hoặc ứng dụng này đã bị hư hỏng, tiện ích cần được sao chép vào một ổ đĩa di động.

Để bắt đầu Kaspersky Restore Utility, bạn cần quyền quản trị viên cục bộ.

Cách bắt đầu Tiện ích Khôi phục

Cách mở ổ lưu trữ bằng Tiện ích Khôi phục

Cách khôi phục dữ liệu từ một bản sao lưu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.