Thông tin về bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính

29 Tháng Tám, 2019

ID 70745

Bảo vệ dữ liệu đầu vào trên bàn phím máy tính cho phép ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu được nhập vào trên các website thông qua bàn phím. Để bật tính năng bảo vệ nhập dữ liệu từ bàn phím, Tiện ích mở rộng Kaspersky Protection phải được kích hoạt trong trình duyệt. Bạn có thể thiết lập bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính trên các website khác nhau. Sau khi Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím được thiết lập, một thông báo rằng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím đã được bật sẽ được hiển thị cạnh trường đặt con trỏ. Theo mặc định, Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím được bật cho tất cả các danh mục website ngoại trừ phương tiện truyền thông Internet.

Chức năng này không khả dụng nếu Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên một máy chủ tập tin.

Tính năng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím có các hạn chế sau đây:

  • Tính năng Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím chỉ khả dụng cho Microsoft Edge nhân Chromium, Mozilla Firefox và Google Chrome. Nếu bạn đang làm việc trên các trình duyệt khác, dữ liệu mà bạn nhập vào từ một bàn phím cứng sẽ không được bảo vệ chống đánh cắp.
  • Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím không hoạt động trên các trình duyệt chạy trong ứng dụng Sandboxie.
  • Bảo vệ dữ liệu đầu vào từ bàn phím máy tính không thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nếu một website yêu cầu nhập dữ liệu đó đã bị hack, bởi vì trong trường hợp này các thông tin thu được bằng cách xâm nhập trực tiếp từ website.

Danh sách trên mô tả các hạn chế chính về chức năng bảo vệ dữ liệu nhập. Toàn bộ danh sách hạn chế có trong bài viết trên website Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky. Bài viết này liệt kê các hạn chế của Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím trong Kaspersky Internet Security, các hạn chế này cũng được áp dụng cho Bàn phím ảo trong Kaspersky Small Office Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.