Làm thế nào để gia hạn một giấy phép

29 Tháng Tám, 2019

ID 84321

Bạn có thể gia hạn giấy phép. Để làm điều này, bạn có thể thêm một mã kích hoạt dự trữ mà không cần chờ đợi cho các giấy phép hiện tại hết hạn. Khi giấy phép hiện hành sắp hết hạn, Kaspersky Small Office Security được kích hoạt tự động bằng mã kích hoạt bổ sung.

Để chỉ định mã kích hoạt bổ sung để gia hạn tự động giấy phép:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Trong phần bên dưới của cửa sổ chính, bấm vào liên kết Giấy phép: Còn lại N ngày để mở cửa sổ Giấy phép.
  3. Trong cửa sổ mở ra, trong mục Mã kích hoạt mới, bấm vào nút Nhập mã kích hoạt.
  4. Nhập mã kích hoạt vào các trường tương ứng và bấm vào nút Thêm.

    Kaspersky Small Office Security sau đó gửi dữ liệu đến máy chủ kích hoạt để xác minh. Sau khi giấy phép hết hạn, máy chủ kích hoạt sẽ kiểm tra lại dữ liệu trong lần kích hoạt ứng dụng đầu tiên với mã kích hoạt mới.

  5. Bấm vào nút Hoàn tất.

Mã kích hoạt mới sẽ được hiển thị trong cửa sổ cấp Giấy phép.

Ứng dụng sẽ tự động kích hoạt với mã kích hoạt mới khi giấy phép hết hạn. Bạn cũng có thể kích hoạt các ứng dụng bằng tay với một mã kích hoạt mới, bằng cách nhấn vào nút Kích hoạt ngay. Nút này là có sẵn nếu ứng dụng không được kích hoạt tự động. Nút này không có sẵn trước khi giấy phép hết hạn.

Nếu mã kích hoạt mới mà bạn chỉ định đã được áp dụng trên máy tính này hoặc trên máy tính khác, ngày kích hoạt với mục đích đổi mới giấy phép là ngày mà trên đó các ứng dụng lần đầu tiên được kích hoạt với mã kích hoạt này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.