Làm thế nào để kích hoạt Lưu trữ trực tuyến

29 Tháng Tám, 2019

ID 84526

Để kích hoạt Lưu trữ trực tuyến:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Bấm vào nút Sao lưu và khôi phục.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn chưa tạo tác vụ sao lưu nào, hãy nhấp vào nút Chọn tập tin để sao lưu.
  • Nếu bạn đã có tác vụ sao lưu, hãy nhấn vào nút Tạo bản sao lưu cho các tập tin khác.

  Trình hướng dẫn Tạo Tác vụ Sao lưu sẽ khởi chạy.

 4. Trong cửa sổ chọn loại dữ liệu, chọn thể loại dữ liệu hoặc chỉ định thủ công các tập tin mà bạn muốn sao lưu.
 5. Trong cửa sổ chọn ổ lưu trữ, chọn Lưu trữ trực tuyến và nhấn vào nút Kích hoạt.

  Yêu cầu kết nối với Internet để tạo Lưu trữ trực tuyến.

  Hộp thoại đăng nhập tài khoản Dropbox mở ra.

 6. Trong cửa sổ mở ra, thực hiện một trong các thao tác sau đây:
  • Hoàn tất đăng ký nếu bạn không phải là người dùng Dropbox đã đăng ký.
  • Nếu bạn là người dùng Dropbox đã đăng ký, hãy đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn.
 7. Để kết thúc kích hoạt Lưu trữ trực tuyến, hãy xác nhận rằng Kaspersky Small Office Security được phép sử dụng tài khoản Dropbox của bạn để sao lưu và khôi phục dữ liệu. Kaspersky Small Office Security đặt bản sao lưu của dữ liệu đã lưu vào một thư mục riêng được tạo trong thư mục bộ nhớ Dropbox dành cho ứng dụng.

  Sau khi quá trình kích hoạt Lưu trữ trực tuyến hoàn tất, cửa sổ lựa chọn bộ nhớ mở ra. Cửa sổ này chứa một số bộ nhớ trực tuyến chọn lọc để bạn lựa chọn. Đối với Lưu trữ trực tuyến đã kích hoạt, ứng dụng hiển thị dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn trống để lưu trữ dữ liệu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.